Zulrizq Hartanah

Home > TERMA dan SYARAT Ejen Hartanah > Zulrizq Hartanah

TERMA dan SYARAT Ejen Hartanah

Terma dan syarat ejen hartanah merangkumi syarat-syarat perjanjian bertulis yang dipersetujui oleh LEMBAGA PERLESENAN HARTANAH.

Ini adalah bertujuan untuk ;

1.  Memastikan faedah pelanggan terjamin.

2.  Memastikan transasi proses penjualan terjamin.

3.  Memberi keterangan berbangkit dan perkhidmatan selanjutnya seperti maklumat terkini serta perkembagan transasi.

 

RANGKAIAN PROFESIONALISMA dan PEMASARAN KEBERKESANAN

Ianya terbukti berkesan hasilnya apabila rangkaian dan perancangan bersama-sama dari ejen ZULRIZQ HARTANAH ini akan membuahkan hasil untuk meningkatkan pasaran terkini. Oleh yang demikian, KAMI percaya jikalau perlantikan dapat dimentarai, KAMI akan memberi perkhidmatan yang terbaik untuk HARTANAH  ANDA…….