KOS MEMBELI RUMAH

Kos Membeli Rumah

 

Secara amnya, tuan puan perlu sediakan jumlah tunai sebanyak 13% -15% dari harga rumah untuk kos belian rumah di bawah.

 

Deposit

Deposit untuk membeli rumah adalah sebanyak 10% daripada nilai rumah.

Bila dah bersetuju nak buat belian, tuan puan akan bayar wang tanda jadi (Booking fee) sebanyak 3.18% kepada agensi hartanah atau peguam sebagai pemegang amanah.

Tuan puan kemudian akan memohon pinjaman perumahan. Jika tiada masalah pinjaman biasanya lulus dalam tempoh 10 hari berkerja.

Tuan puan kemudian akan tandatangan perjanjian jual beli dan bayar baki deposit 6.82%.

Kos Guaman Dan Duti Setem

Secara kasarnya tuan puan kena sediakan tunai sebanyak 3% – 5% daripada nilai rumah untuk kos guaman dan duti setem.

Kos guaman termasuk kos fi profesional peguam, disbursement dan juga duti setem. Kos guaman ni pula akan dikenakan pada dua perjanjian: perjanjian jual beli dan perjanjian pinjaman perumahan.

Untuk perjanjian jual beli, kos guaman dan duti setem ni biasanya peguam akan kenakan caj permulaan sekitar RM500 sebelum draf perjanjian dibuat. Kemudian setelah perjanjian jual beli ditandatangani peguam akan hantar amaun penuh untuk dijelaskan.

Bagi perjanjian pinjaman perumahan pula, kebanyakan bank mengizinkan amaun dipinjam dan disertakan dalam pinjaman perumahan. Namun ada juga sesetengah pakej pinjaman yang tidak membolehkan.

Sebagai contoh, Skim Rumah Pertamaku dan Skim Perumahan Belia. Untuk skim ini tuan puan kena bayar tunai kos guaman dan duti setem.

Kos-kos lain

Untuk pinjaman perumahan ada juga kos insuran dan penilaian yang perlu ditanggung. Kos ini biasanya disertakan ke dalam pinjaman perumahan. Tapi elok juga anda tanyakan jurubank untuk kepastian bagi pakej yang dipilih.

- Dipetik daripada website Arif Hussin

Category : Article

 

 

Leave a reply

 

Send to Friend

Email Agent for STRATEGI MENILAI HARGA RUMAH